1. Sběr, zpracování a využívání osobních údajů.

 

Naši stránku si můžete prohlížet bez zadání jakýchkoliv osobních údajů. V tomto případě ukládáme pouze neosobní přístupové údaje, například název poskytovatele služeb, předchozí webovou stránku, kterou jste navštívili před námi, název jakýchkoliv zpřístupněných údajů a datum, kdy byly vloženy.

 

 

Tyto údaje jsou analyzovány čistě pro potřeby zlepšení užívání naší webové stránky a nelze je použít k získání osobních údajů. Vaše osobní údaje budou shromažďovány pouze tehdy, pokud nám je svobodně poskytnete během vaší návštěvy na naší webové stránce.

 

Při shromažďování vašich údajů dodržujeme příslušné zákony na ochranu osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budou využity a zpracovány pro účely reklamy a průzkumu trhu pouze tehdy, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas. Pokud oznámení o udělení souhlasu obsahuje ustanovení, které umožňuje, aby vaše osobní údaje byly předány třetím stranám, mohou být vaše osobní údaje zveřejněny tak, jak je v něm uvedeno. Jinak vaše osobní údaje nebudou zveřejněny.

 

 

2. Zveřejnění osobních údajů

Pokud nás využijete k dodání zboží, vaše osobní údaje budou použity bez vašeho výslovného souhlasu pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby byla smlouva realizována. 


To může zahrnovat zejména poskytnutí vašich osobních údajů přepravní společnosti nezbytných pro poskytování služeb nebo plnění této smlouvy. 


Při zpracování plateb můžeme předat vaše platební údaje do vaší banky.

3. Použití cookies

Ve snaze zlepšit naše webové stránky a umožnit používání určitých funkcí, používáme na některých našich webových stránkách takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači. Po ukončení vaší relace a vypnutí vašeho prohlížeče je mnoho textových souborů odstraněno („session cookies“). Takzvané „trvalé cookies“ nejsou odstraněny na konci vaší relace, ale zůstávají uloženy v naší společnosti a umožňují nám vás rozpoznat při vaší příští návštěvě naší webové stránky. Náš partnerský počítač nesmí shromažďovat, zpracovávat nebo využívat osobní údaje uložené ve formě cookies v naší webové stránce. Můžete zabránit uložení cookies ve vašem počítači tím, že změníte nastavení vašeho prohlížeče. To však může vést k omezení některých funkcí na naší webové stránce.

4. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy provozovanou společností Google Inc. (dále jen jako „Google“). Google Analytics používá cookies (textové soubory), které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují, aby byla provedena analýza vaší návštěvy. Informace týkající se vaší návštěvy vytvořené prostřednictvím cookies (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy na serveru v USA provozovaném společností Google. Google použije tyto informace k analýze vašeho používání webové stránky, k vypracování zprávy o používání webové stránky pro provozovatele této webové stránky a k poskytování dalších služeb ve vztahu k webové stránce a používání internetu. Google také může poskytnout tyto informace třetím stranám tam, kde to vyžaduje zákon nebo kde je se společností Google uzavřená smlouva o zpracování dat. Google neumožní propojení vaší IP adresy s jinými údaji, které jsou v držení společností Google. Můžete zabránit instalaci cookies do vašeho počítače tím, že změníte nastavení vašeho prohlížeče; nicméně vás upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat všechny funkce na naší webové stránce v jejich plném rozsahu. 

Použití této webové stránky se považuje za váš souhlas se zpracováním údajů, které byly o vás shromážděny společností Google výše uvedeným způsobem a pro výšeuvedený účel. 

Kdykoliv můžete vznést námitky proti shromažďování a zpracování vašich údajů. Vaše námitky budou účinné i pro budoucí využití vašich údajů. Všimněte si, prosím, že v rámci současné diskuze kolem používání nástrojů analýzy úplných IP adres, naše webová stránka používá Google Analytics ad-on “_anonymizeIp()” a proto zpracovává pouze zkrácenou IP adresu, čímž se lze vyhnout možnosti, aby byli naši uživatelé přímo identifikováni.

 

5. Vložená sociální media a moduly plug-in

Na naší webové stránce najdete odkazy na sociální sítě Facebook, Google+ a Twitter. Pokud se jedná o tyto odkazy, platí následující oznámení o ochraně soukromí:

 

 

6.1 Facebook

Naše webová stránka obsahuje odkazy na externí sociální síť „Facebook“. Tato externí sociální síť je provozována výhradně společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA (Facebook). Na naší webové stránce jsou odkazy vytvořeny jako jasně viditelné a to prostřednictvím loga Google+ nebo pomocí doplňku „+ 1“.

 

Pokud kliknete na tyto odkazy, budou Facebook plug-in aktivovány a váš prohlížeč nastaví přímé spojení se servery Facebooku.

 

Pokud kliknete na odkazy na naší webové stránce, zatímco jste přihlášení ke svému osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku, informace o tom, že jste navštívili naši webovou stránku, budou předány na Facebook. Facebook může přiřadit vaši návštěvu na naší webové stránce k vašemu uživatelskému účtu.

 

Tyto informace budou přeneseny a uloženy společností Facebook. Abyste tomu zabránili, musíte se odhlásit z vašeho účtu na Facebooku předtím, než kliknete na odkaz.

 

Funkce připojené k odkazům na Facebooku, zejména přenos informací a uživatelských dat nejsou aktivovány automaticky tím, že navštívíte naši webovou stránku, ale jsou aktivovány pouze po kliknutí na příslušný odkaz.

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, zpracování a využití vašich údajů, vašich právech, jak změnit nastavení a jak zabránit shromažďování dat s cílem chránit vaše soukromí najdete, prosím, v politice ochrany soukromých údajů společnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

 

6.2 Google+

Naše webová stránka obsahuje odkazy na externí sociální síť „Google+“. Tato externí sociální síť je provozována výhradně společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Na naší webové stránce jsou odkazy vytvořeny jako jasně viditelné a to prostřednictvím loga Google+ nebo pomocí doplňku „+ 1“.

 

Pokud kliknete na tyto odkazy, Google moduly plug-in budou aktivovány a váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Google.

 

Pokud kliknete na odkazy na naší webové stránce, a jste přihlášeni ke svému osobnímu uživatelskému účtu Google+, informace o tom, že jste navštívili naši webovou stránku, budou předány na Google. Google může přiřadit vaši návštěvu na naší webové stránce k vašemu uživatelskému účtu.

 

Tyto informace budou přeneseny a uloženy společností Google. Abyste tomu zabránili, musíte se odhlásit z vašeho účtu Google+ předtím, než kliknete na příslušný odkaz.

 

Funkce připojené k odkazům na Google, zejména přenos informací a uživatelských dat nejsou aktivovány automaticky tím, že navštívíte naši webovou stránku, ale jsou aktivovány pouze po kliknutí na příslušný odkaz.

 

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů, zpracování a využití vašich údajů, vašich právech, jak změnit nastavení a jak zabránit shromažďování dat s cílem chránit vaše soukromí najdete, prosím, v politice ochrany soukromých údajů společnosti Google+ (http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html).

 

6. Registrace

Chcete-li využívat naše služby, můžete se zaregistrovat kliknutím na tlačítko „Registrovat se“  při vystavení objednávky. Vaší registrací souhlasíte s uložením vašich osobních údajů (např. adresa) a vašich uživatelských dat (např. heslo). Poskytnutím vašich údajů také souhlasíte s tím, že si je můžeme ověřit. Při nákupu zboží v budoucnu se můžete přihlásit pomocí své e-mailové adresy a hesla, aniž byste museli znovu zadat vaše osobní údaje. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li tak učinit, vyhledejte náš kontakt pro ochranu údajů citovaný v níže uvedeném bodě 10.

 

7. Zabezpečení údajů

Chráníme naši webovou stránku a další systémy pomocí opatření technického a organizačního charakteru proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. I přes pravidelné kontroly není možná ochrana proti všem rizikům.

 

 

8. Zpřístupnění

Máte právo zdarma získat informace týkající se údajů, které jsou o vás uloženy, a tam, kde je to možné, právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo zrušit.

9. Odvolání souhlasu

Máte právo kdykoliv a s účinností do budoucna odvolat souhlas, který jste nám udělili.